Nechte pracovat svůj rozum...

Rozum velí spolehnout se na odborníky. Pak jste na správném míst?. Zajistíme pro vás vše - od projektu až po kolaudaci a p?edání klí??.Nebo m?žeme spole?n? postupovat krok po kroku. Poradit se nad projektem, výb?rem materiál?, technologiím, rozpo?tem.Dokážeme postavit nebo zrekonstruovat vše, na co si vzpomenete. Administrativní budovy, ob?anskou výstavbu, pr?myslové stavby.Nebo si jen m?žete objednat ?emeslníky a služby, které práv? pot?ebujete:|Zedník, obkláda? | provád?jí hrubé stavby, sana?ní, vnit?ní a vn?jší omítky, vým?ny oken a dlažby, betonáže, fasády|Instalatér, topená? | montáže rozvod? vody, plynu a topení v?etn? revizí |Elektromontér | veškeré rozvody silnoproud-slaboproud, v?etn? revizí |Záme?ník, klempí? | výroba zábradlí, m?íží, plot?, vrat, oplechování st?ech |Malí?, lakýrník | vymalování byt?, výrobních a kancelá?ských prostor, budov, fasád, lakování dve?í, oken, konstrukcí a pod. |Pokrýva?, izolatér | rekonstrukce st?ech, izolace plochých st?ech a bazén? moderní technologií folií Sarnafil se zárukou dvaceti let |Truhlá?, tesa? | výroba, repase dve?í a oken, montáž krov? |Štukatér | montáž a opravy štukové výzdoby |Sádrokartona?, podhledá? | montáž sádrokartonových konstrukcí, minerální podhledy |Podlahá? | pokládání všech druh? podlahovin (koberce, lina, parkety) |Horolezec | výškové práce zednické, záme?nické, pokrýva?ské