Reference - detail

Zpět

Akce: Oprava a vým?na poklop?

  • Místo a doba: centrum m?sta Prahy, 04/2000 - 11/2000
  • Popis: postavení v dodavatelském systému: p?ímý dodavatel, 100% pln?ní
  • Objednatel:
  • Kontaktní osoba: Josef Šolín, tel. 224233196
  • Rozpočet: 1000000

Fotografie: