Reference - detail

Zpět

Akce: Kolektory

  • Místo a doba: území Praha, 01/97 - 12/97
  • Popis: postavení v dodavatelském systému: p?ímý dodavatel, 100% pln?ní
  • Objednatel:
  • Kontaktní osoba: Ing. Václav Jarolímek, tel. 272184405
  • Rozpočet: 1200000

Fotografie: