Reference - detail

Zpět

Akce: Kancelá?e RYOR

  • Místo a doba: Praha 6, Lotyšská, 11 - 12/1997
  • Popis: postavení v dodavatelském systému: p?ímý dodavatel, 100% pln?ní
  • Objednatel:
  • Kontaktní osoba: Petr Poul, tel. 0312/699059
  • Rozpočet: 800000

Fotografie: