Reference - detail

Zpět

Akce: Okresní muzeum Mladá Boleslav

  • Místo a doba: Muzeum Ml. Boleslav, 09/98 - 10/98
  • Popis: postavení v dodavatelském systému: p?ímý dodavatel, 100% pln?ní
  • Objednatel:
  • Kontaktní osoba: PhDr. Ludvík Beneš, tel. 0326/22542
  • Rozpočet: 1000000

Fotografie: