Reference - detail

Zpět

Akce: Kramá?ova vila

  • Místo a doba: objekt Kramá?ova vila, 07/98 - 10/98
  • Popis: postavení v dodavatelském systému: p?ímý dodavatel, 100% pln?ní
  • Objednatel:
  • Kontaktní osoba: Ing. Eva Doležalová, tel. 02/24002676
  • Rozpočet: 15000000

Fotografie: